PEMBINAAN GTK & KEBUDAYAAN

Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan meliputi tenaga pendidik pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, tenaga pendidik pendidikan dasar serta tenaga kependidikan, Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas pokok dan fungsi:

  1. Pelaksanaan administrasi kepegawaian pendidik dan tenaga kependidikan;
  2. Perumusan kebutuhan dan formasi pendidik dan tenaga kependidikan;
  3. Perumusan penyebaran dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan;
  4. Perumusan dan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karier bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
  5. Perumusan dan pemeliharaan data kepegawaian;
  6. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
  7. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.